MULUT MASIN MENURUT AL - QURAN

Pada penggunaan orang Melayu, seseorang yang bermulut masin bermaksud seseorang yang ucapannya boleh menjadi realiti. Ia biasanya disandarkan kepada para wali Allah yang doa mereka senang dimakbulkan. Posting kali ini cuba membawa para pembaca sekelian kepada kebenaran fakta ini menurut al-Quran.


Dalam Surah Al-Kahfi ada sebuah kisah 2 lelaki bersaudara yang berbeza perwatakannya. Seorang daripada mereka berdua sangat kaya, memiliki berbagai aset berharga dan kufur kepada Allah, manakala seorang lagi miskin dan beriman kepada Allah. Si kafir yang kaya amat bongkak dan sombong dengan kekayaan miliknya. Sikapnya telah ditegur oleh si miskin dan beliau telah mengucapkan sesuatu yang buruk terhadap kekayaan milik si kaya yang akhirnya mengakibatkan kemusnahan sama sekali segala aset si kaya.


Ucapan si miskin sebenarnya bertujuan untuk memperingatkan si kaya agar beriman kepada Allah dan jangan sekali-kali berlagak sombong dan mengingkariNya kerana segala kesenangan dunia adalah pinjaman semata. Marilah kita ikuti kisah tersebut dalam Al-Quran.

"Dan berikanlah kepada mereka satu contoh : Dua orang lelaki, Kami adakan bagi salah seorang di antaranya, dua buah kebun anggur; dan Kami kelilingi kebun-kebun itu dengan pohon-pohon tamar, serta Kami jadikan di antara keduanya, jenis-jenis tanaman yang lain"
(Al-Kahfi : 32) 

"Kedua-dua kebun itu mengeluarkan hasilnya, dan tiada mengurangi sedikit pun dari hasil itu ; dan kami juga mengalirkan di antara keduanya sebatang sungai"
(Al-Kahfi : 33)

"Tuan kebun itu pula ada mempunyai harta (yang lain); lalu berkatalah ia kepada rakannya, semasa ia berbincang dengannya : "Aku lebih banyak harta daripadamu, dan lebih berpengaruh dengan pengikut-pengikutku yang ramai"

(Al-Kahfi : 34)

"Dan ia pun masuk ke kebunnya (bersama-sama rakannya), sedang ia berlaku zalim kepada dirinya sendiri (dengan sebab kufurnya), sambil ia berkata: "Aku tidak fikir, kebun ini akan binasa selama-lamanya"

(Al-Kahfi : 35)

"Dan aku tidak fikir, hari kiamat kan berlaku; dan kalaulah aku dikembalikan kepada Tuhanku (sebagaimana kepercayaanmu), tentulah aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada ini."

(Al-Kahfi : 36)
SI MISKIN YANG BERIMAN TELAH MENASIHATI SI KAYA YANG KAFIR

"Berkatalah rakannya kepadanya, semasa ia berbincang dengannya : "Patutkah engkau kufur ingkar kepada Allah yang menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari air benih, kemudian Ia membentukmu dengan sempurna sebagai seorang lelaki..?"

(Al-Kahfi : 37)

"Tetapi aku sendiri percaya dan yakin dengan sepenuhnya bahawa Dia lah Allah, Tuhanku, dan aku tidak sekutukan sesuatu pun dengan Tuhanku."

(Al-Kahfi : 38)

"Dan sepatutnya semasa engkau masuk ke kebunmu, berkata: (Semuanya ialah barang yang dikehendaki Allah)! (tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah)? Kalau engkau memandangku sangat kurang tentang harta dan anak, berbanding denganmu"
(Al-Kahfi : 39)
LAFAZ DI DALAM AYAT INI ELOK DIBACA KETIKA MEMASUKI RUMAH ATAU MENGGUNAKAN SEGALA ASET MILIK KITA

ما شاء الله لا قوة إلا بالله 

"Semuanya ialah barang yang dikehendaki Allah)..! (tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah"

"Maka mudah-mudahan Tuhanku akan mengurniakan daku lebih baik daripada kebunmu, dan (aku bimbang) dia akan menimpakannya dengan bala, bencana dari langit, sehinggalah menjadilah kebunmu itu tanah yang licin tandus"

(Al-Kahfi : 40)

"Atau pun air kebun itu akan menjadi kering ditelan bumi, maka dengan yang demikian, engkau tidak akan dapat mencarinya lagi"

(Al-Kahfi : 41)BERIKUTAN UCAPAN SI MISKIN, ALLAH MEMUSNAHKAN SEGALA ASET SI KAYA DALAM SATU MALAM SAHAJA. INI ADALAH DALIL YANG KUKUH TENTANG TEORI MULUT MASIN SI WALI YANG SELAMA INI DIPEGANG OLEH ORANG KITA

"Dan segala tanaman serta harta bendanya itupun dibinasakan, lalu jadilah ia membalik-balikkan kedua tapak tangannya (kerana menyesal) terhadap segala perbelanjaan yang telah dibelanjakannya pada kebun-kebunnya, sedang kebun-kebun itu runtuh junjung-junjung tanamannya ; sambil dia berkata : "Alangkah baiknya kalau aku tidak sekutukan sesuatupun dengan Tuhanku..!"
(Al-Kahfi : 42)

"Dan ia tidak mendapat sebarang golongan yang boleh menolongnya, selain dari Allah ; dan ia pula tidak dapat membela dirinya sendiri"
(Al-Kahfi : 43)

"Pada saat yang sedemikian itu kekuasaan memberi pertolongan hanya tertentu bagi Allah, Tuhan yang sebenar-benarnya; Dia lah sebaik-baik pemberi pahala, dan sebaik-baik pemberi kesudahan yang berbahagia (kepada hamba-hambaNya yang taat)"

(Al-Kahfi : 44)

Terima Kasih Kerana Sudi Membaca Entri Saya

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...